حاشیه

/حاشیه
طراحی لوگوی حرفه ای

همه چیز درباره طراحی لوگوی حرفه ای

ماهیت یک  کمپانی از ارزش های بسیار بالایی از نظراصولی و بنیادی برخوردار است هنگام طراحی لوگوی حرفه ای، طراح باید این ارزش ها را مد نظر داشته و آن ها را در طرح خود بروز دهد. بهتر است  از ترکیب آیتم های متفاوت در کنار یکدیگر بهره گیرد . یک لوگو باید هدف مشخصی داشته باشد وهر لوگویی برای یک سازمان ویا مکان بخصوصی طراحی می شود که برای مکان دیگر اصلا کاربردی ومناسب نیست تاثیرگذاری فوری لوگوهای حرفه ای