نمونه کارها

/نمونه کارها
پوستر تبلیغاتی تشک هوشمند

پوستر تبلیغاتی تشک هوشمند

سال طراحی : 1393...

پوستر تبلیغاتی تشک هوشمند

پوستر تبلیغاتی تشک هوشمند

سال طراحی : 1393...

پوستر تبلیغاتی تشک هوشمند

پوستر تبلیغاتی تشک هوشمند

سال طراحی : 1393...

پوستر تبلیغاتی تشک هوشمند

پوستر تبلیغاتی تشک هوشمند

سال طراحی : 1393...

طراحی نشان موسسه مالی و اعتباری کوثر

طراحی نشان موسسه مالی و اعتباری کوثر

سال طراحی : 1388...

طراحی نشان شرکت بازرگانی AKP

طراحی نشان شرکت بازرگانی AKP

سال طراحی : 1383...

طراحی نشان صندوق قرض الحسنه امام موسی ابن جعفر

طراحی نشان صندوق قرض الحسنه امام موسی ابن جعفر

سال طراحی : 1383 ...

طراحی نشان شرکت حمل و نقل رکورد صنعت فلی

طراحی نشان شرکت حمل و نقل رکورد صنعت فلی

سال طراحی : 1385...

طراحی نشان شرکت معماری چهره شهر

طراحی نشان شرکت معماری چهره شهر

سال طراحی : 1385...

طراحی نشان عسل شهد ناب طوبی

طراحی نشان عسل شهد ناب طوبی

سال طراحی : 1388...

طراحی نشان شرکت بازیافتی زیست اندیشان آرین

طراحی نشان شرکت بازیافتی زیست اندیشان آرین

سال طراحی : 1387...

طراحی نشان شرکت بازرگانی نرم افزاری آرین گیت

طراحی نشان شرکت بازرگانی نرم افزاری آرین گیت

سال طراحی : 1391...

طراحی نشان شرکت بازرگانی umealven

طراحی نشان شرکت بازرگانی umealven

سال طراحی : 1392...

طراحی پیکتوگرام تشک هوشمند

طراحی پیکتوگرام تشک هوشمند

سال طراحی : 1393...

طراحی پیکتوگرام تشک هوشمند

طراحی پیکتوگرام تشک هوشمند

سال طراحی : 1393...

طراحی نشان شرکت بازرگانی آذین تیپ

طراحی نشان شرکت بازرگانی آذین تیپ

سال طراحی : 1389...

بروشورشرکت پاکسان

بروشورشرکت پاکسان

سال طراحی : 1388...

کاتالوگ گروه داده پردازان دوران

کاتالوگ گروه داده پردازان دوران

سال طراحی : 1392...

کاتالوگ شرکت بازرگانی ایران تکنیک

کاتالوگ شرکت بازرگانی ایران تکنیک

سال طراحی : 1391...

بروشور سه لت kaspersky

بروشور سه لت kaspersky

سال طراحی : 1390...

بروشور 3 لت بنیاد نیکوکاری دانش

بروشور 3 لت بنیاد نیکوکاری دانش

سال طراحی : 1395...

طراحی جعبه یاتاقان بوش ایران

طراحی جعبه یاتاقان بوش ایران

سال طراحی : 1390...

طراحی بسته بندی خرمای مجذوب

طراحی بسته بندی خرمای مجذوب

سال طراحی : 1382...

طراحی جعبه umealven

طراحی جعبه umealven

سال طراحی : 1385...

طراحی بسته بندی عسل طوبی

طراحی بسته بندی عسل طوبی

سال طراحی : 1385...

طراحی بسته بندی برنج پردیس

طراحی بسته بندی برنج پردیس

سال طراحی : 1384...

طراحی جعبه سیستم سامانه پیامک SCA

طراحی جعبه سیستم سامانه پیامک SCA

سال طراحی : 1390...

طراحی جعبه kaspersky

طراحی جعبه kaspersky

سال طراحی : 1390...

طراحی جعبه دستگیره نیو

طراحی جعبه دستگیره نیو

سال طراحی : 1393...

طراحی جعبه دستمال کاغذی مجتمع تفریحی توریستی ماهان تندیس

طراحی جعبه دستمال کاغذی مجتمع تفریحی توریستی ماهان تندیس

سال طراحی : 1390...

طراحی جعبه دیناپارت

طراحی جعبه دیناپارت

سال طراحی : 1392...

طراحی جعبه دیناپارت

طراحی جعبه دیناپارت

سال طراحی : 1392...

آگهی تبلیغاتی کارگاه نقاشی مکرمه قنبری

آگهی تبلیغاتی کارگاه نقاشی مکرمه قنبری

سال طراحی : 1384...

آگهی تبلیغاتی اسکراچ بایانگاه

آگهی تبلیغاتی اسکراچ بایانگاه

سال طراحی : 1392...

آگهی تبلیغاتی تشک هوشمند

آگهی تبلیغاتی تشک هوشمند

سال طراحی : 1393...

آگهی تبلیغاتی کاناو

آگهی تبلیغاتی کاناو

سال طراحی : 1388...

آگهی تبلیغاتی سیستم های اطلاعات مدیریت الگوریتم پویا

آگهی تبلیغاتی سیستم های اطلاعات مدیریت الگوریتم پویا

سال طراحی : 1388...

آگهی تبلیغاتی kaspersky

آگهی تبلیغاتی kaspersky

سال طراحی : 1392...

کاتالوگ بیمه ایران

کاتالوگ بیمه ایران

سال طراحی : 1392...

بسته بندی پاکت نیک ناک

بسته بندی پاکت نیک ناک

سال طراحی : 1390...

تصویر سازی پاکت آبمیوه سن ایچ

تصویر سازی پاکت آبمیوه سن ایچ

سال طراحی : 1384...

کاتالوگ دیناپارت

کاتالوگ دیناپارت

سال طراحی : 1393...

آگهی مجله سهند رایان

آگهی مجله سهند رایان

سال طراحی : 1389...

کاتالوگ شرکت سرمایه گذاری پردیس

کاتالوگ شرکت سرمایه گذاری پردیس

سال طراحی : 1395...

طراحی اوراق اداری شرکت داده پردازان دوران

طراحی اوراق اداری شرکت داده پردازان دوران

سال طراحی : 1395...

طراحی بسته بندی پاستیل شیبابا

طراحی بسته بندی پاستیل شیبابا

سال طراحی : 1395...

کاتالوگ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

کاتالوگ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

سال طراحی : 1391...